Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» – Δημιουργία ιδιωτικού σχήματος πιστοποίησης εταιριών, που προσφέρουν υπηρεσίες σε Κινέζους πολίτες

03/08/22