Νέες θέσεις εργασίας – Προγραμματιστής, Στέλεχος Διασφάλισης Ποιότητας

26/07/19

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η Εταιρεία ΤΟΥΡΜΠΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ενδιαφέρεται να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό καλύπτοντας τις παρακάτω νέες θέσεις εργασίας:
1) Επιστημονικό / Ερευνητικό Προσωπικό
Ειδικότητα: Προγραμματιστής – 4 νέες θέσεις εργασίας
Σύντομη Περιγραφή θέσης εργασίας: άριστη γνώση Java spring boot, angular & mongo db.

2) Επιστημονικό / Ερευνητικό Προσωπικό
Ειδικότητα: Στέλεχος Διασφάλιση Ποιότητας – 2 νέες θέσεις εργασίας
Σύντομη Περιγραφή θέσης εργασίας: άριστη γνώση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου με αυτόματο τρόπο και μη, ηλεκτρονικών εφαρμογών, που παράγονται από την εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ανωτέρω θέσεις καθώς και ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία μας , στο [email protected].

ChinaBeeReady, Δημιουργία ιδιωτικού σχήματος πιστοποίησης εταιριών, που προσφέρουν υπηρεσίες σε Κινέζους πολίτες